kk@thermocell.dk +45 96 69 50 60    SE 

Energitransport

Principer för överföring av värme

Värme kan överföras från ena sidan av en byggnad till den andra på i princip tre sätt:

  • Värmen leds genom de fasta beståndsdelarna i de använda materialen efter samma princip som värme överförs från en kokplatta till ett kokkärl. För Thermocell FSC®-C013321-certifierad träfiberisolerings vidkommande är det via själva trämaterialet som värme - även om det sker relativt dåligt - kan ledas.
  • Värmen strålar via infraröd strålning från varmt material till mindre varmt material genom områden med luft - på samma sätt som ens hand på avstånd kan känna värmen från en brasa. I träfibrer sker detta i de små områden med luft från den varma sidan mot den kallare sidan.
  • Värme överförs med luftströmmar (konvektion). Det kan vara luftströmmar i själva konstruktionen (egenkonvektion) till följd av temperaturskillnader (varm luft stiger, kall luft sjunker). Oftast är det dock luftströmmar som drivs genom otätheter i konstruktionen av tryckskillnader i konstruktionen (påtvingad konvektion).

Värmekonduktivitet

Ett materials sammanlagda förmåga att överföra värme betecknas som materialets värmekonduktivitet. Stillastående luft har en mycket liten värmekonduktivitet, är billigt och luft kan "tämjas" på ett godtagbart sätt så att den förblir relativt stilla.

Ett bra isoleringsmaterial har därför förmågan att med minsta möjliga fast material - och i en homogen (jämn) blandning av fast material och luft - "packa in/omsluta" en luftmassa.

Ett isoleringsmaterial har vanligen en optimal densitet (täthet) för det fasta materialet, där värmekonduktiviteten är som lägst och därmed isoleringsförmågan så bra som möjligt. Om isoleringsmaterialet är mera poröst, ökar konduktiviteten p.g.a. ökad strålning och konvektion. Om isoleringsmaterialet däremot är mera sammanpackat, ökar konduktiviteten p.g.a. värmeledning genom det fasta materialet.

För Thermocell FSC®-C013321-certifierad träfiberisolering är värmekonduktiviteten enhetligt låg för de använda densiteterna.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok