FÖRETAGET
Redan i mitten på 70-talet startade Södra Skogsägarna en tillverkning med massaved och barrvedsflis vid det gamla pappersbruket vid Göta Älv.

Produkten vidareutvecklades vid Rottneros Bruk och fick namnet ”Thermocell”.

Tillverkningen sker nu i Västerås, efter att tidigare ha varit i Askersund och på Danmark. Råvaran är gran och tall från den svenska skogen.

Den barkas, defriberas och renas av SCA i Sundsvall som en s.k CTMPmassa. Det är oerhört viktigt med ”rätt” blandning av gran och tall, så att man erhåller en kort och lång fiber, vilket ger en spänst som krävs i träfiberisoleringen.

Det finns mycket billigare råvara att köpa in, men då får vi tyvärr en mycket sämre produkt. Som kund ska du veta att du får en så bra kvalitativ produkt som möjligt med Thermocell. Ren råvara, ett bra brandskydd, inga onormala sättningar, märkta säckar och självklart en typgodkänd produkt.

Miljöanpassning, ekologiskt tänkande, högre ställda krav på boendemiljö och prioritering av sunda och friska hus gör att Thermocell ligger rätt i tiden. Man är tillbaks till byggnation på gammal tradition, syntetiska material försvinner. Thermocell ägs sedan år 2000 av danska ägare, Thermocell A/S. Det byggs nu en ny fabrik i Danmark för den övriga europeiska marknaden, då intresset för Thermocell har ökat så drastiskt.

Thermocell tillverkar också i Danmark en träfiberskiva, vilken har namnet ”Feelingwood”. Förutom lösull och skivor har även Thermocell andra produkter i ett eget byggsystem. Mer om detta kan du läsa på feelingwood.se